Unreal Development Kit

Nedávno byla vypuštěna aplikace Epic Citadel , která „slouží“  pro demonstraci nového herního prostředí vyvynutého v developerském programu Unreal Development Kit (dále jen UDK). UDK je software pro modelování herního prostředí nové generace. Chvíli jsem hledal a dostal se k videu(biz níže), které ohromuje schopnostmi nového nástroje pro tvorbu her na různé plaftormy.

Co je ale důležité pro nás je věta „UDK will be able to generate iOS applications!“ , což pokud neumíte anglicky v jednoduchosti znamená že z tohoto  softu bude možné generovat hry pro iOS a naše jablečné zařízení. To je ostatně po vydání aplikace Epic Citadel jasné. Myslím že se máme na co těšit.

Nyní již zmíněné video